Suomi English Norsk Svenska Русский

Värikartta

True
colours

Värilastut


Miljø

Innenfor sin bransje er NorColour det ledende bedrift i Europa når det gjelder miljøvennlige produksjonsmetoder. Det vannbaserte systemet har blitt utviklet systematisk siden 1990 tallet, og over 90% av produksjonen på fabrikken i Pargas skjer med vannbaserte farger.
Vi jobber på mange ulike vis for å minimere miljøpåvirkningen som forårsakes av vår virksomhet. Den største delen av råvarene som benyttes produseres i Skandinavia, i nærheten av våre fabrikker, slik at behovet for transport minsker.

Om Papir

I produksjonen benyttes flere ulike papirkvaliteter, bl. annet PE-belagt papir som benyttes i kombinasjon med vannbaserte farger. Tilsvarende belegg benyttes mange steder i matvareproduksjon i f.eks. juicekartonger. Etter bruk kan produktene behandles innenfor de normale rammene for gjenvinning der PE skilles ut og gjenvinnes.

Om malingsfarger

Ved produksjon av fargekart benyttes det årlig en mengde ulike malingsfarger. Ved å bruke vannbaserte farger har miljøutslippet minsket radikalt.

Ved tørking av malingsfarger fordunster den største delen av fargen og havner i luften. Innenfor bransjen blir det brukt løsemiddelbasert maling som er 13 ganger mer farlig klimagass enn CO2. Gjennom å velge vannbaserte produkter har utslippet minsket betraktelig. Forbedringen merkes spesielt i produksjonslokalene der våre medarbeidere utsettes for råvarene vi jobber med.


NorColour AS, tel. + 47 69 130 850 | NorColour Oy Ab, tel. +358 2 45 86 110

Julkaisujärjestelmä Netello