Suomi English Norsk Svenska Русский

Värikartta

True
colours

Värilastut


Färgkartor

Vi tar fram färgkartor med monterade kulörprover där kulörproverna sitter limmade på färgkartans yta. Färgkartans kulörer nyanseras i en specialtillverkad målarfärg som lämpar sig för ändamålet. Efter att kunden har godkännt kulörproverna som nyanserats på vårt labb, målas färgkartans kulörer var för sig på papper och torkas i en tork linje. I undantagsfall används även originalfärger som levererats av vår kund.

Vårt träimitationspapper är ett intressant och kostnadseffektivt allternativ för att visa upp trälasyrer och täckande färger för trä facader. Färgkartor producerade med denna metoden visar träytan mycket realistisk. En monterad färgkarta visar upp kulören med högsta möjliga kulörnoggrannhet.

Färgkartor och produktkataloger

I våra monteringsmaskiner kan vi även montera övriga material (som fyller vissa tekniska krav), t.ex. oilka typer av pappersark som våra kunder själv tagit fram, men även textil, läder och dylika material. Detta är ett kostnadseffektivt sätt att ta fram produktkataloger som visar det äkta materialet.

Färgkartor 1 Färgkartor 2

Färgkartor - NorColour AS


NorColour AS, tel. + 47 69 130 850 | NorColour Oy Ab, tel. +358 2 45 86 110

Julkaisujärjestelmä Netello