Suomi English Norsk Svenska Русский

Värikartta

True
colours

Värilastut


Ympäristö

NorColour on omalla alallaan eurooppalainen edelläkävijä mitä tulee ympäristöystävällisiin tuotantomenetelmiin. Vesiohenteista tuotantoa on kehitetty systemaattisesti jo 1990 luvulta lähtien. Suomen tuotantolaitoksen tuotannosta yli 90 % tehdään vesiohenteisilla maaleilla.

Pyrimme monin tavoin minimoimaan toimintamme ympäristövaikutuksia. Esimerkiksi lähes kaikki käyttämämme raakaaineet (pääasiassa paperi ja maali) valmistetaan pohjoismaissa, lähellä tuotantolaitoksiamme Norjassa ja Suomessa. Tällä tavoin minimoimme kuljetusten aiheuttamaa ympäristörasitusta.

Paperit

Tuotannossa käytämme monia eri paperilaatuja joista yksi on PE (polyetyleeni) muovilla päällystettyä. PE päällystystä käytetään laajasti myös elintarviketeollisuudessa, esimerkiksi pahvisissa mehupurkeissa. Elinkaarensa lopussa paperinkeräykseen päätyessään PE erotellaan paperista ja kierrätetään.
Toinen erikoistuote on ainutlaatuinen puujäljitelmäpaperi, kun halutaan tehdä värimalleja jotka näyttävät lähes aidolta puulta.

Maalit

Käytämme vuosittain värimallien tuotannossa kymmeniä tuhansia litroja erilaisia maaleja. Käyttämällä vesiohenteisia maaleja olemme onnistuneet huomattavasti vähentämään toiminnan aiheuttamaa ympäristökuormitusta.

Maalauksessa, maalin kuivuessa suurin osa märän maalin painosta haihtuu ilmaan. Perinteisesti käytettyä nitroselluloosaliuotinta pidetään 13 kertaa (esim autoilusta syntyvää) hiilidioksidia pahempana kasvihuonekaasuna. Käyttämällä vesiohentesia maaleja maalista haihtuu ilmaan pelkästään vettä. Sen seurauksena myös työskentelyolosuhteet tuotannossa paranevat, kun työntekijät eivät altistu liuotinhöyryille.


NorColour AS, tel. + 47 69 130 850 | NorColour Oy Ab, tel. +358 2 45 86 110

Julkaisujärjestelmä Netello